سایت در دست طراحی مجدد است

میکروبلیدینگ در کانادا پرچم داخل سالن

مهاجرت با شغل میکروبلیدینگ

میکروبلیدینگ در کانادا، کد اختصاصی در طبقه بندی مشاغل ملی کانادا (NOC) ندارد و زیرمجموعه مشاغل مراقبت از زیبایی در نظر گرفته می‌شود که کد آن NOC 6563 است. همانطور که احتمالا در جریان هستید، مشاغل در کانادا دارای کدهای منحصر به فرد و اختصاصی خودشان هستند تا شرح وظایف آن‌ها و مهارت‌ها و توانایی‌هایی که نیاز دارند، کاملا از یکدیگر تفکیک شوند.